Klintholm Kalkgrave

Svendborg Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1999)

Geologi
Syd for Nyborg findes gamle kalkgrave med 65-55 millioner år gammel Danien Kalk og Kerteminde Mergel fra perioden Paleocæn. Kalken består af de revdannende organismer bryozoer, der dannede langstrakte banker på bunden af et varmt, lavt og turbulent hav. Kalken er rig på fossiler. Over kalken er den lysegrå Kerteminde Mergel, der blev aflejret på bunden af et 100-150 m dybt, koldt hav. Skiftet fra varmt til koldt hav skyldes at vulkansk lava lukkede havforbindelsen mellem Grønland og England.

Værdi
Grænsen mellem Danien Kalk og Kerteminde Mergel er samtidig grænsen mellem klimaskift og underperioderne Danien og Selandien (internationalt opkaldt efter Danmark og Sjælland). Området har derfor international betydning for forskning og undervisning, og besøges samtidig af mange danske og udenlandske naturinteresserede turister.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at skrænterne, med overkant, er åbne, intakte og uden terrasser.

Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at der til stadighed findes mindst et oprenset og tilgængeligt profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 122

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 2-2

Andre