Ibjerg Ås

Faaborg-Midtfyn Kommune

Geologi
Øst for Odense, ved Tarup-Davinde, ligger Ibjerg Ås som en markant ryg i landskabet. Den er ca. 800 m lang, men de vestligste 350 m er gennemgravet. Åsen blev skabt i sidste istid, Weichsel, af gletsjeren Det Ungbaltiske Fremstød. I en revne i gletsjerens bund aflejrede smeltevand sand og grus, og gletsjerens vægt pressede en kam af moræneler op nedefra. Da gletsjeren smeltede bort, lå udfyldnigen som en langstrakt sand- og grusryg med en kerne af moræneler. Den er dækket af 20-30 cm moræneler på den sydlige flanke.

Øvrige søgeord:

Værdi
Åsen har regional værdi til forståelsen af det fynske landskabs dannelse, og rekreativ værdi som en vigtig del af det offentlige natur- og fritidsområde Tarup-Davinde.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at åsen, dens overgange og sammenhæng med omgivelserne fremtræder klart i landskabet. Området er omfattet af lokalplan nr. 5007 (tidligere Årslev Kommune).

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Fyn

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre