Holckenhavn - Slipshavn

Nyborg Kommune

Foto: Erik Nygaard

Geologi
Lokaliteten omfatter dels den havdækkede åmunding,: Holckenhavn Fjord, dels Knudshoved halvøen. Holckenhavn Fjord nåede i stenalderhavets tid ind til Bynkel, men den indre del er i dag et inddæmmet og stærkt beskyttet farvand. Klinterne syd for Holckenhavn kan fremvise en lagserie med moræner fra de betydningsfulde isfremstød i sidste istid, samt muligvis også et fra Elster? Knudshoved halvøen er opbygget af marint forland omkring et par holme fra istidslandskabet.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Holckenhavn Fjord udgør den nordlige munding af Fyns store tunneldalsystem og er i kraft heraf et værdifuldt landskab. Knudshovedhalvøen er et illustartivt eksempel på et typisk østdansk kystlandskab, der stadig er dynamisk aktivt trods den nærliggende broforbindelse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 31

GeoSite

Andre