Hindsholm

Kerteminde Kommune

Geologi
I klinterne på Hindsholm er der lag fra 3 istider: Den ældste, Elster, ses på Fyns Hoved. Den næstældste, Saale, ses ved Stavreshoved og Snave. Den yngste, Weichel, fra Fyns Hoved til Stavreshoved. I hele området, men især Fra Stubberup til Martofte, ses langstrakte bakker (drumlins), der er dannet under en gletsjer. Ved Søbjerg er tørlagt stenalderhavbund, og der er mange odder og strandvolde langs kysten. Især krumodden Tornen, krumodden ved Korshavn og Langø Hoved er imponerende.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinterne og landskabsformerne er en vigtig brik i historien om Storebæltsregionens dannelse og udvikling, og dermed en nøgle til dannelsen af hele Danmarks landskab. Fyns Hoveds klinter, odder, drag og strandvolde er en flot samling af kystformer inden for et begrænset område, og er et meget besøgt udflugtsmål. Især er området nord for linien Langø-Brockdorff særligt bevaringsværdigt. Særlige bevaringsværdige områder med drumlins er ved Stubberup og Måle. Kliniter og kystlandskab er særlige bevaringsværdige fra Bøgebjerg Skov ved Storebælt, rundt om Fyns Hoved til Bogensø ved Dalby Bugt.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår klart i landskabet. Dette gælder især de langstrakte bakker, stenalderhavbunden og de inddæmmede områder. Udsigten fra landevejen ud over Lillestrand er værdifuld. Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 120

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 33

GeoSite

Andre