Hindsgavl

Middelfart Kommune

Geologi
Fra Den Gamle Lillebæltsbro til Øksenrade Skov samt på Fænø er der flere klinter med sort-hvid stribet glimmersand. Det ses især under broen, ved Galsklint og syd for Fænø Tange. Lagene er 25 millioner år gamle aflejringer fra flodmunding, kyst og barriereøer. Kysten var påvirket af kraftigt tidevand, som ses i mm-tynde lag. Lagene er den såkaldte Vejle Fjord Formation fra perioden Oligocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinterne har stor international forsknings- og undervisningsmæssig værdi, som et komplet men sjældent eksempel på udviklingen af en kyst. De internationale olieselskaber bruger klinten som model for oliereservoirerne i Nordsøen. Kulturhistorisk har glimmersandet i 1800-tallet været brugt i de københavnske kancellikontorer til at opsuge blæk på nyskrevne breve.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at klinterne, stranden nedenfor og baglandet fremstår frit, og at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 204

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 37

GeoSite

Andre