Gulstav

Langeland Kommune

Foto: Bjørn Wissing (2000)

Geologi
På Langelands sydspids er der mange hatbakker: grusbakker, der ligger i det jævne terræn. Muligvis blev de dannet, hvor to sprækker i randen af en inaktiv gletsjer skar hinanden. Der blev der dannet en sø med grusbund. Da gletsjeren smeltede bort, lå søernes grusbund tilbage som bakker i lange rækker. Hatbakkerne ved Dovnsklint, Gulstav Klint og Dimesodde bliver gnavet af kyststrømmen, og materialet bliver ført om til strandsøen Keldsnor. Noret var en fjord i Stenalderen, men er i dag afsnøret af den stenede strandvold.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinterne, strandvolden og Keldsnor har stor forsknings-, undervisnings- og turistmæssig værdi, som et eksempel på strømmens erosion og aflejring langs en kyst. Hatbakkerne er et enestående fænomen i Danmark. De indgår i undervisning og naturvejledning, og er en vigtig del af de mange turisters oplevelse af Langeland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at hatbakkerne og deres omgivelser, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremstår intakte og klart i landskabet. Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 133

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 44

GeoSite

Andre