Gudbjerg

Svendborg Kommune

Foto: Gunnar Larsen (2000)

Geologi
I en gammel teglværksgrav øst for Gudbjerg på Østfyn ses blå ler med snegleskaller. Det er 325.000 år gammelt, og derfor fra Cromer mellemistiden, der er den ældste mellemistid i Danmark. Leret er aflejret på bunden af en sø, hvor der bl.a. levede den lille snegl Nematurella, der i dag er uddød i Europa, men som stadig findes i Asien.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lerets alder og aflejring under en mellemistid gør området til et nationalt vigtigt klimaarkiv til forskning og undervisning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at området holdes åbent, så det er muligt at oprense et profil i graven. Det vil være værdifuldt med et oprenset profil i den gamle lergrav, også til et dybere niveau end den gamle bund.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 123

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre