Grindløse Ås

Nordfyns Kommune

Foto: Gunnar Larsen (2000)

Geologi
Sydøst for Bogense ligger Grindløse Ås som en markant ryg i det flade nordfynske landskab. Dens 18 delstykker strækker sig over 9 km. Åsen blev skabt i sidste istid, Weichsel, af gletsjeren Det Ungbaltiske Fremstød. I en revne i gletsjerens bund aflejrede smeltevand sand og grus, og gletsjerens vægt pressede en kam af moræneler op nedefra. Da gletsjeren smeltede bort, lå udfyldningen som en langstrakt sand- og grusryg med en kærne af moræneler.

Øvrige søgeord:

Værdi
Grindløse ås er en af de få velbevarede danske åse, der på lange stræk ikke er berørt af gravning. Åse er generelt en sjælden landskabstype, der næsten kun findes på Fyn og Sjælland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at åsen og dens omgivelser, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremstår klart og intakt i landskabet. Blandt andet er udsynet over området mellem vejen Grindløse Nr. Esterbølle og åsen samt åsafsnittet ved Kronsbjerg værdifuldt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 119

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre