Enebærodde

Nordfyns Kommune

 

Geologi
Den 6 km lange odde Enebærodde afskærmer Odense Fjord, så der kun er ½ km åbning ved Gabet. Odden består på det smalleste sted af kun få strandvolde, men op til 14 ved det 800 m brede område Hals. På havsiden er kysten tidligere blevet eroderet, men er nu i stilstand. På fjordsiden er der afskærmede strandsøer og små odder. Odense fjord er sandsynligvis en druknet smeltevandsslette der starter i Odense Å–dalen. Ved Hofmansgave er der inddæmmet havbund.

Øvrige søgeord:

Værdi
Enebærodde har stor regional værdi som Fyns største odde. Strandvoldene giver i samspil med den øvrige natur et yndet og velbesøgt udflugtsmål.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at landskabsformerne fremstår klart i terrænet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 34

GeoSite

Andre