Det sydfynske Øhav

Assens Kommune
Faaborg - Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune

Geologi
Området er et bakket istidslandskab, der blev oversvømmet i Stenalderen. Langs kysterne er der udviklet en enestående formrigdom af strandvolde i bugterne, krum- og retodder ved øer og fremspringende punkter, vinkelforland hvor to strømme mødes, og tilgroede strandenge.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det Sydfynske Øhav har international værdi på grund af sin enestående samling af kystformer. De geologiske interesser danner også basis for de meget store arkæologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser. Det er velbenyttet til både turisme, undervisning og forskning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret, så den naturlige balance mellem erosion og pålejring opretholdes. Det er også vigtigt, at der ikke sker indgreb i strandområderne og at disse holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 128

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 42

GeoSite

GS 5-2

Andre