Dammestenen

Svendborg Kommune

Foto: Jørgen Dahlgaard (1996)

Geologi
Danmarks største sten på 1000 tons ligger nord for Hesselager. Det er en rødgrå granit, der som vandreblok er slæbt til området af en gletsjer under sidste istid, Weichsel. På overfladen er der skurestriber, og der er bånd af den mørkegrå vulkanske bjergart diabas i selve stenen. Stenen kendes allerede fra Pontoppidans danske atlas fra 1763.

Øvrige søgeord:

Værdi
Som Danmarks største sten har den national naturhistorisk og kulturhistorisk værdi. Den er en stor turistattraktion.

Naturforvaltning
Det er  vigtigt, at stenen ligger åbent og frit i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 203

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre