Bredningen og Emtekær Nor

Assens Kommune
Middelfart Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter to små vige, der hver især er delvist afgrænset mod Lillebælt af et foranliggende fed. Feddet foran Bredningen er orienteret vest-øst og skabt af østgående materialetransport, mens feddet foran Emtekær Nor er orienteret syd-nord og skabt af nordgående materialetransport. De to fed vokser ind mod hinanden.
Øvrige søgeord: Holocæn, Marint forland

Værdi
Lokaliteten er et af de ganske få steder i Danmark (og det eneste på Fyn), hvor konvergerende feddannelse finder sted.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 39

GeoSite

Andre