Æbelø

Nordfyns Kommune

Foto: Kaj Zachrau (1992)

Geologi
Nord for Bogense ligger Æbelø, med den lange tange Brådet, der ender i Æbelø Holm, hvor også øerne Dræet, Eljinge og Lindø er. Øens nordvendte klinter gnaves af bølgerne, og kyststrømmene fører materialet rund om begge sider af øen, ned langs Brådet, hvorefter materialet aflejres som krumodder uden på Æbelø Holm. I klinterne ses stribet dybhavsler, Æbelø Ler, fra perioden Paleocæn, især ved Øster Hoved. Holmehus ler og lag fra istiderne Saale og Weichsel ses også i klinterne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Æbelø er et enestående eksempel på en tange (drag) mellem en moræneø og et lavvandet strandplan. Øen har i 1918 lagt navn til Æbelø Ler, der kun ses her og ét sted på Djursland. Samspillet mellem klinter, kystformer og den øvrige natur giver øen stor forsknings-, undervisnings- og turistmæssig værdi. Den besøges af mange naturinteresserede og stensamlere.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 118

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 35

GeoSite

Andre