Vintre Møller

Lejre, Holbæk Kommuner

Vandfald over kalk. Foto. Johannes Krüger

Geologi
Dal med topografi præget af kildeaktivitet og skred. I dalbund og -sider ses store forekomster af kildekalk.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har sin geologiske værdi på grund af de udstrakte og blottede kildekalkforekomster og mere generelt som et landskab præget af kildeaktivitet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det er vigtigt at grundvandsstanden ikke sænkes, og at kilderne løber naturligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 153

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre