Vesterlyng, Stold og Ægholm

Kalundborg Kommune

Geologi
Vesterlyng er et klitlandskab præget af stadig aktive parabelklitter lokaliseret på et abrasionsflak fra stenalderhavet. Stold og Ægholm er et kompleks af tomboloer og krumodder omkring småøer i et eroderet moræneslandskab.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Lokaliteten repræsenterer formentlig det eneste østdanske eksempel på aktive parabelklitter.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at klitområdet fortsat kan udvikle sig frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 10

GeoSite

Andre