Vester Egede

Faxe, Næstved Kommuner

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Området er karakteriseret ved mange kalkflager, som kan ses i overfladen. Det er et meget karakteristisk kuperet landskab, der bedst ses, når man kører på motorveje j i sydlig retning. Området kan inddeles i tre landskabsenheder: et bakket terræn omkring Gisselfeld Gods (ung israndslinje fra Hovedfremstødet), et lavtliggende terræn nord, øst og vest for Vester Egede (udløber af inderlavningen fra Holmegårds Mose) og det meget kuperede terræn sydpå, hvor Vester Egede by er anlagt på (israndslinje fra Hovedfremstødet).

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har stor landskabelig værdi, fordi kalkflagerne fortæller og giver indsigt i istidens kræfter, som er i stand til at løsrive store flager fra den faste kalkundergrund og stable dem.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i råstofgravene i området.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre