Ulvshale

Vordingborg Kommune

Geologi
På Ulvshale ses en typisk strandvoldsslette, hvor op til 3 meter høje strandvolde af rullestensflint breder sig vifteformet mod nordvest, med de ældste strandvolde mod sydvest og de yngste mod sydøst. Flinten stammer fra havets nedbrydning af Møns Klint, og under den lange transport er flintknoldene blevet slebet til rullesten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Fint og illustrativt eksempel på en strandvoldsslette.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at området ligger åbent hen, og at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre