Tystrup - Bavelse

Sorø, Næstved Kommuner

Foto: Ole Malling

Geologi
De to langsøer, Tystrup og Bavelse, udgør det mest markante landskabselement i et tunneldalsystem, der strækker sig fra Næstved til Sorø. Søerne er omgivet af et storslået landskab af højtliggende, stærkt kuperede moræneflader. Landskabet er skabt i forbindelse med afsmeltningen af den ungbaltiske isstrøm.

Øvrige søgeord:

Værdi
Søerne og det omgivende terræn er et nøgleområde for forståelsen af isens afsmeltning og forløbet af smeltevandsstrømme over det centrale Sjælland.

Naturforvaltning
Tidligere tiders omfattende grusgravning har stedvist grundlæggende ændret landskabet. For eksempel er udsigtspunktet Det ny Rytterbjerg kunstigt skabt i forbindelse med efterbehandling af området ved Kongskilde. De store træk i landskabet er dog bevaret. Det er vigtigt at kunne danne sig et overblik over landskabet og de enkelte landskabsformer, og derfor er slørende bevoksning, især på overgange mellem landskabselementerne, uønsket.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 170

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre