Tryggevælde Å

Faxe, Køge, Stevns Kommuner

Foto: Østsjællands Museum

Geologi
Dalstrøg med å, som antagelig er lokaliseret over en brudlinje i undergrunden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalens mulige oprindelse som forkastningsbetinget gør den til et relativt sjældent landskabselement.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt at åen løber ureguleret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.

Østsj. Mus.