Stuby Ås

Vordingborg Kommune

Geologi
Lille nordvest – sydøst gående ås-dannelse fra det Ungbaltiske Fremstød fra slutningen af sidste istid. Åsen er 6 km lang, 200 - 400 meter bred og når en maksimalhøjde på 19 meter o. h. ved Stuby. Stuby Ås har en morænelerskærne og må derfor opfattes som en kamås. I dag findes kun rester af åsen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Vidnesbyrd om landskabets oprindelse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at ås-resterne fremtræder så klart som muligt i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre