Stevns Klint

Stevns Kommune

Geologi
Stevns Klint er en stejl 16 km lang og op til 41 meter høj hvid kystklint udformet i skrivekridt og bryozokalk med et tyndt dække af moræneler. Den stejle klint afslutter brat den flade stevnske moræneflade og udgør et dramatisk landskabselement både set fra kysten og fra landsiden. Tre kridtbrud gennembryder klinten, Holtug, Sigerslev og Boelsdal. Ud for kystlinjen findes meterdybe erosionskløfter vinkelret på kysten, mens store strandvolde domineret af flint ses ved Skeldervig.

Øvrige søgeord: Fiskeler, Maastrichtien, Danien

Værdi
Stevns Klint er en af Danmarks mest markante og internationalt berømte geologiske lokaliteter. Det skyldes, at klinten er en klassisk lokalitet for den omdiskuterede og dramatiske overgang mellem Kridttiden og den efterfølgende Palæogen (tidl. Tertiær), og at klinten er et af de relativt få steder i verden, hvor bjergarterne over og under grænsen umiddelbart kan sammenlignes. Her ud over rummer klinten et af verdens fineste kalk-bankekomplekser, og Stevns Klint er sammen med Fakse Kalkbrud international typelokalitet for Danien tidsperioden. Klinten er et vigtigt fundsted for danekræ.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes naturligt åbent.

Syd for Boesdal er et informationsrigt klintprofil ganske begravet under affaldsjord deponeret direkte på stranden. Det betyder, at klinten på en flere hundrede meter lang strækning er omdannet til en vegetationsdækket jævnt skrånende flade. Der er tale om klintens smukkeste profil til demonstration af erosionsflader og banker i bryozokalk. Det vil være meget værdifuldt at profilet bliver synligt igen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 164

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 28

GeoSite

GS 1-1
GS 2-1

Andre