Skullerupholm

Lejre Kommune

Geologi
Skullerupholm-sletten er en glacial issø der er omgivet af et stærkt kuperet landskab af dødisbakker. Længere mod øst findes et større dalføre med glaciale træk og senglacial erosion.

Øvrige søgeord:

Værdi

Det varierede landskab har mange facetter af landskabsdannelser der fremtræder på en meget instruktiv måde. Ligeledes har grundvandsforholdene, kilderne og erosionsdalene meget stor undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det er vigtigt at grundvandsstanden ikke sænkes, og at kilderne løber naturligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre