Skuldelev

Lejre, Frederikssund Kommuner

Foto: Ole Malling

Geologi
Lokaliteten omfatter den velbevarede Skuldelev Ås og det omgivende landskab - dels selve istidslandskabet, dels det særprægede fjordlandskab i de tilgrænsende dele af Roskilde Fjord, hvor åsstrukturen også sætter sit præg, idet Nørrerev er en nederoderet fortsættelse af åssystemet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Selve Skuldelev Ås har stor værdi, fordi den som en af ganske få åse i Danmark er næsten intakt og kun i mindre grad skovdækket. Åsens sandsynlige undersøiske fortsættelse til Nørrerev illustrerer, hvorledes åsstrukturen under andre omstændigheder kan fremtræde i landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at åsen fremstår klar og overskuelig i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i sydenden af åsen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 152

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK6

GeoSite

Andre