Sejerø

Kalundborg Kommune

Geologi
Sejerø består af to langsgående, parallelle rækker af israndsbakker med en mellemliggende marin flade fra Stenalderhavet. Den relative landhævning i området siden stenalderen er ca. 3½ m. Et kystprofil ved Kongshøj viser, at bakkerne består af deformerede aflejringer af Weichsel alder. Der er aflejringer fra fire isfremstød. Kysten afsluttes mod sydøst af et 4 km langt stenrev med oddedannelse.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Landskabet på Sejerø viser på en fin pædagogisk måde grundlæggende, glaciale landskabsformer i samspil med de postglaciale marine kræfter og den relative landhævning. Søaflejringerne fra Sejerø Interstadial giver lokaliteten ved Kongshøj stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, selvom disse ikke er frilagt for tiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng fremtræder klart i landskabet, især udsynet over istidsbakkerne og den lave marine flade. Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit, så kystprofilerne holdes mest muligt åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 134

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 13

GeoSite

Andre