Saltbæk Vig - Krageø

Kalundborg Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Saltbæk Vig kan betragtes som en meget stor lagune, der dækker over de ydre dele af Brejninge Hedeslette. Aflukningen af lagunen mod Storebælt er sket gennem opbygning af barriereøer og vinkelforlandet Krageø, der består af store strandvolde med håndstore sten.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten er et illustrativt eksempel på marint forland udviklet i meget grovkornede materialer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 11

GeoSite

Andre