Sakskøbing Tunneldal

Guldborgsund Kommune

Geologi
Sakskøbingdalen er en ca. 17 km lang retlinet dal, der traditionelt tolkes som en tunneldal fra Weichsel Istid. Under dalen løber der imidlertid en forkastning, således at dalen kan tolkes som en forkastningsbetinget dal (spaltedal).

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalen er et karakteristisk og et markant landskabselement på Lolland. Dens mulige oprindelse som forkastningsbetinget dal, gør den til et relativt sjældent landskabselement i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre