Roskilde Fjord - syd og vest

Roskilde, Lejre, Frederikssund Kommuner

Foto: Ole Malling

Geologi
Beskyttet havområde i et hævningsområde. Fjordens hovedretning er vinkelret på den dominerende vindretning, og der er generelt stor forskel på de øst- og vestvendte kyster.

Øvrige søgeord:

Værdi
De udbredte abrasionsflak, tombolo-dannelsen ved Bolund og i særlig grad de udbredte østersbanker fra stenalderhavets tid er værdifulde. Bankerne rangerer blandt verdens største østersbanker.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 6

GeoSite

Andre