Røsnæs

Kalundborg Kommune

Foto: Johannes Krüger

Geologi
Randmorænestrøg, der er presset op af Storebæltsgletsjeren fra syd i slutningen af den sidste istid, Weichsel. I kystprofiler ses oppressede og foldede flager, der har en kompleks glacial historie.

Odden Gisseløre i den centrale del af Kalundborg Fjord er en såkaldt midbay spit, hvis dannelse antages at skyldes bølgereflektion i bunden af fjorden. Odden er intensivt kystbeskyttet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klassisk geologisk lokalitet. Senest (omkring 1970) tjente Røsnæs som forsøgsområde i udviklingen af de moderne geomorfologiske og strukturgeologiske feltmetoder, der i dag benyttes i udforskningen af istidslandskabet. En stor del af de værdifulde lokaliteter i råstofgravene er nu forsvundet.

Gisseløre Odde menes at være den eneste midbay spit i Danmark, men værdien heraf er reduceret pga kystbeskyttelsen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Dette gælder blandt andet de enkeltliggende bakker på det nordlige Røsnæs.

Det er endvidere vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, blandt andet for at holde kystprofilerne på Sydrøsnæs mest muligt åbne.

De geologiske profiler i de fleste tidligere råstofgrave er i dag tilskredne. Det vil være værdifuldt med åbne profiler i blandt andet Ulvebjergene og Stensbjerg.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 138

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 12

GeoSite

Andre