Reersø - Halleby Å - Musholm

Kalundborg Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Halvøen Reersø består af flere tidligere moræneøer (fra Storebæltsgletsjerens randmoræne) og holme, som nu er landfaste og indbyrdes forbundne af hævet havbund og strandvolde. Reersøs vestvendte kyst er en erosiv, retlinet klintkyst.

Nord for Reersø fører den sydgående materialetransport til bugtlukning gennem strandvoldsdannelse. Udmundingen af Halleby Å er derved gennem tiden blevet forskudt flere kilometer sydover.

Øen Musholm, fire km syd for Reersø, er de sidste rester af en moræneø, omgivet af marint forland.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Reersøs primære geologiske værdi ligger i det tætte og komplekse samspil mellem mange landskabsdannende processer: det glaciale landskab, Stenalderhavets transgression og regression, klinterosion, strandvoldsdannelse og kystudligning. Kysten på Musholm er fuldstændig upåvirket af indgreb og frembyder et mønstereksempel på oddedannelser omkring en morænekerne.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit. Størstedelen af strandvolds-systemerne på Reersø er i dag dækket af sommerhuse. Det er vigtigt at bevare de resterende strandvolde ubebyggede og åbne, ligesom det vil være værdifuldt med en åben udsigt fra bakkerne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 140

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 14

GeoSite

Andre