Rågø

Lolland Kommune

Geologi
Rågøs nordvesthjørne, Rågø Kalv og barriereøerne Rågø Sand er karakteristiske forlandsdannelser på det lave, overskyllede istidslandskab langs Lollands nordkyst.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten repræsenterer en karakteristisk "kalv"-dannelse, dvs. en sandakkumulation på et højtliggende glacialt flak omkring 0-isobasen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 21

GeoSite

Andre