Præstebjerg

Vordingborg Kommune

Foto: Østsjællands Museum Placering på kort

Geologi
De forskellige bakker på Møn indeholder sædvanligvis kalkflager, men Præstebjerg består udelukkende af stærkt forstyrrede smeltevandsaflejringer med et komplekst geologisk dannelsesforløb. Råstofgravning har efterladt et geologisk profil i bakken.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Lokaliteten har stor værdi for forståelsen af landskabets dannelse på Østmøn og for, hvordan kuppelbakker dannes, når en iskappe glider hen over et ældre landskab.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med en jævnlig oprensning af det geologiske profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.