Pomle Nakke

Guldborgsund Kommune

Foto: Østsjællands Museum

Geologi
Pomle Nakke er den østligste udløber af Hovedfremstødets israndslinje fra Nr. Vedby. Kystlokaliteten adskiller sig fra profilerne i Nr. Vedby grusgrav ved hovedsageligt at bestå af moræneler. Lokaliteten er fremragende til at studere ledeblokke, som i stort tal findes på stranden.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Lokaliteten er værdifuld, fordi det er en af de få lokaliteter på Falster, hvor moræneler fra Hovedfremstødet kan iagttages. Lokaliteten er et godt sted at demonstrere de metoder, som geologer bruger til at fravriste istidslagene deres historie.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet kan holdes nogenlunde åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.