Ordrup Næs - Sanddobberne

Odsherred Kommune

Geologi
Sanddobberne er en barrierekyst under udbygning ved indvandring af en barre. På indersiden af barrieren er opstået et tilgroningslandskab med rørsump. På strandvoldene i barrierens ældre dele findes et småskala klitlandskab.

I klintprofiler på Ordrup Næs ses iskontaktsedimenter fra Storebæltsgletscheren og flager af marine sedimenter, sandsynligvis fra Elster Istid.

Øvrige søgeord: Weichsel, Holocæn

Værdi
Lokaliteten udgør et illustrativt eksempel på en barrierekyst under udbygning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 9

GeoSite

Andre