Omø

Slagelse Kommune

Foto: Niels Nielsen

Geologi
Moræneøer sammensvejset af strandvoldssystemer og med vinkelforlande. De to største tidligere moræneøer, beliggende i øens østlige del, er forbundet af en dobbelttombolo med en central strandsø. Klintprofiler vidner om gentagne isoverskridelser i slutningen af Weichsel Istiden.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Omø er en fin repræsentant for landskabsudviklingen i det syddanske øhav nær 0-isobasen. På øen kan man iagttage stratigrafi, tektonik og landskabsdannelse fra Weichsel Istiden i kombination med kystudvikling med dannelse af drag, vinkelforland og strandvoldssystemer fra Stenalderhavets tid og fremefter.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, blandt andet for at holde kystprofilerne åbne. Specielt de aktive og fossile klinter samt strandvoldssystemerne og de øvrige spor efter kystudviklingen på øens nordlige og vestlige del er vigtige for den geologiske forståelse af øens dannelse. Det er endvidere vigtigt, at kystlandskabet henligger åbent og overskueligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 212

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 18

GeoSite

Andre