Munkeskov

Faxe Kommune

Foto: Henrik J. Granat

Geologi
Jordbundsprofiler i kalkrig moræneler og i andre jordarter i et østdansk istidslandskab. Profilerne er nu tilkastet, men nye profiler vil kunne åbnes.

Øvrige søgeord:

Værdi
Profilerne i Munkeskov kan fremvise en bred variation af uforstyrrede jordbunde, først og fremmest i mere eller mindre udvasket moræneler, men også i andre typiske sjællandske glaciale aflejringer. Lokaliteten har især stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
I den udpegede del af skoven bør jordbunden fortsat henligge med mulighed for en naturlig udvikling. Det er derfor vigtigt, at større jordarbejder, dybdepløjning og lignende undgås.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 162

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre