Mogenstrup Ås og tunneldal

Næstved Kommune

Foto: Storstrøms Amt

Geologi
Mogenstrup Ås er en af Danmarks største åse. Den er opbygget af en serie af åsbakker, dannet i en smeltevandskanal under afsmeltningen af Bælthav Isstrømmen, og strækker sig fra Mogenstrup mod nordvest ind i Næstved by, hvorfra strukturen kan følges videre i form af isolerede bakker. Omfattende grusgravning har gjort store indhug i åsen, ligesom bebyggelse og beplantning i høj grad bryder overblikket. Størstedelen af åsen er dog stadig intakt. Fem km vestsydvest for Mogenstrup findes (omkring Marbjerg og Højbjerg) et antal kamebakker, der ligeledes blev dannet i forbindelse afsmeltningen af Bælthav Isstrømmen.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Mogenstrup Ås har stor værdi som Danmarks største ås. Mens langt flertallet af danske åse er beskedne i størrelse, 10-20 meter høje og 50-100 meter brede, giver Mogenstrup Ås’ vældige dimensioner den en særstilling, ikke blot som et værdifuldt geologisk fænomen, men også i landskabelig henseende. Ydermere indtager Mogenstrup Ås en særstilling ved at være en kanalås dannet af smeltevandet i en åben kanal omgivet af dødis.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de resterende dele af Åsen og deres overgange og sammenhæng med omgivelserne fremstår så intakte og tydelige i landskabet som muligt.

Det overordnede mål for en naturgenopretningplan for Mogenstrup Ås kunne være:

  • at genskabe overblikket og indtrykket af det samlede store åsforløb
  • at få udvalgte delafsnit – især de mest intakte – til at fremstå bedst muligt som geologiske dokumenter gennem fældning, oprydning m.v.
  • at frilægge og permanent bevare udvalgte profiler i grusgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 168

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre