Møns Klint

Vordingborg Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Møns Klint er et cirka seks km langt klintprofil, hvor hvide flager af kridt er skudt op i spir og tinder med højder på over 100 meter. Kridtet indeholder mange fossiler og spor efter dyr, som levede nedgravet i kalkslammet. Kridttinderne veksler med lavninger, hvor lagene består af istidsaflejringer af ler, sand og grus. Kridtflagerne danner markante rygge, som kan følges i landskabet bag klinten.

Øvrige søgeord: Maastrichtien

Værdi
Flagerne i Møns Klint udgør et af verdens største og mest imponerende glacialtektoniske opskydningskomplekser. Landskabeligt er klinten blandt Danmarks vigtigste lokaliteter. Skrivekridtet i klinten repræsenterer dele af Maastrichtien-lagserien, som i Danmark kun ses her. Høje Møn er af international geologisk betydning pga. lagserien såvel som de deformationsstrukturer, der kan studeres her.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klinten holdes åben.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 175a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 26

GeoSite

GS 4-1

Andre

Østsjællands Museum