Madsesklint

Vordingborg Kommune

Foto: Østsjællands Museum

Geologi
Høj kystklint med oppressede og foldede lag af moræneler og smeltevandssand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Fine isforstyrrede strukturer i klinten.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

l

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Østsjællands Museum