Lellinge

Køge Kommune

Foto: Hans Jørgen Hansen

Geologi
Lellinge Grønsand af Selandien (mellem Paleocæn) alder. Kan ses langs Lellinge Å i Skovhus Vænge i små profiler. Lagserien er ialt på ca. 10 meter og består af vekslende lag af grønsandsmergel, grønsandsten, grønsandskalksten, forkislede partier (chert) samt to sorte lerlag. Lagene ligger i det store og hele vandret, og aflejringerne bliver stadig ældre nedstrøms langs åen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Skovhus vænge er i dag den eneste tilgængelige lokalitet i typeområdet for det geologiske interval Selandien.

Naturforvaltning
Skrænterne langs åløbet skrider ustandseligt til, men de vigtigste afsnit af lagserien kan normalt studeres forskellige steder i brinken eller i bunden af åen. Den nuværende tilstand er således ikke geologisk ideel, men dog acceptabel.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 161

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre