Lejodde - Halskov Klint

Slagelse Kommune

Geologi

Lejodde er et typisk vinkelforland, dannet ved nordgående materialetransport langs Halsskov Klint. Den aktive Klint står vinkelret på terminalretningen. I den udtørrede Halsskov Fjord er der fundet et stort antal træstammer og kulturspor, der blev oversvømmet under stenalderhavets havstigning for 7.000 – 8.000 år siden.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Lokaliteten er et godt eksempel på et typisk vinkelforland og en fuldt udlignet kyst.

Naturforvaltning
Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 15

GeoSite

Andre