Korsør Lystskov

Slagelse Kommune

Geologi
I Korsør-området findes et antal forskellige moræner, hvoraf flere ses i klinterne ved Korsør Skov. Morænerne repræsenterer sandsynligvis alle hovednedisninger i Weichsel Istiden og illustrerer desuden forskellige typer af moræneaflejringer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Vigtig lokalitet for studiet af glaciationsforløbet i Sydøstdanmark og i Storebæltsområdet. Klinterne indeholder desuden gode eksempler på forskellige morænetyper og aflejringsprocesser.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystprofilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 172

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 16

GeoSite

Andre