Knudshoved Odde

Vordingborg Kommune

Geologi
15 km lang odde, bestående af en delvis druknet randmoræne fra den Ungbaltiske Isstrøm; bundet sammen af drag og andre nutidige kystaflejringer. Odden er ca. én km på bredeste sted. Den undersøiske forlængelse mod vest kan følges på bunden af Smålandsfarvandet som Knudshoved Rev, Venegrunde og Kirkegrund. Mod øst kan israndslinjen følges til Oringe øst for Vordingborg.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Landskabet, især yderst på Knudshoved Odde, fremstår både i de store træk og i detaljen som et overbevisende og instruktivt resultat af samspillet mellem de primære glaciale landskabsformer og senere marine processer. Området har alene dermed den største forskningsmæssige og pædagogiske interesse. Beliggenheden nær 0-isobasen og halvøens særlige orientering i spændet af fremherskende vinde giver Knudshoved Odde yderligere forsknings- og undervisningsmæssig værdi, blandt andet fordi landskabet på en overskuelig måde afspejler ændringer i havniveau og klima siden oldtiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at landskabet holdes åbent for at bevare oplevelsen af detaljerne i dette instruktive landskab. Det er også vigtigt, at de marine processer kan forløbe frit, så det fortsat er muligt at kunne iagttage kystudviklingen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 174

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 20

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.