Klintholm

Vordingborg Kommune

Klinterne ved Kraneled og Kobbelgård er i dag tilskredet og kun stedvis kan de enkelte geologiske lag iagttages. Foto: Storstrøms Amt

Geologi
10- 15 meter lave kystklinter langs Sydøstmøn med profiler i istektonisk deformerede flager af skrivekridt og kvartære aflejringer. De kvartære aflejringer omfatter lag fra flere isfremstød og Eem Mellemistiden. Klinterne øst og vest for Klintholm havn benævnes Kraneled og Kobbelgård.

Øvrige søgeord:

Værdi
Nøgleområde for Weichsel stratigrafi i Sydøst-Danmark og for den geologiske udvikling af Østdanmark gennem de seneste 140.000 år. Undersøgelser af klinterne har givet vigtige bidrag til forståelsen af livsvilkårene under de isfrie perioder i seneste istid. Typelokalitet for Klintholm Morænen. Klinterne har stor undervisnings- og forskningsmæssig betydning.

Naturforvaltning
Klinterne er til tider ret tilskredne, men stedvis kan de enkelte geologiske lag iagttages. Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klinterne holdes mest muligt åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 175b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 25

GeoSite

Andre