Klintebjerg

Odsherred Kommune

Geologi
Klintebjerg er et 34 meter højt fremspring på nordkysten. Klinten var en ø af istidsaflejringer i Stenalderhavet. Selve klinten består af bl.a. palæocæne kalkblokke i groft smeltevandsgrus, der tidligere blev udvundet i råstofgrave. Langs kysten vest for Klintebjerg findes de største rullestensstrandvolde på Sjælland. Strandvoldene er opbygget af materiale fra klinten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Tilstedeværelsen af de palæocæne kalkstensblokke er bemærkelsesværdig. Deres oprindelse er stadig dårligt kendt.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer fremtræder klart i landskabet og at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre