Karlstrup Kalkgrav

Solrød Kommune

Geologi
Nedlagt kalkgrav med profiler af Kridt/Tertiær-grænsen og bryozobanker fra Danien. Kalkgraven er delvist vandfyldt, med grænselagene under vandoverfladen.


Øvrige søgeord:

Værdi
Karlstrup Kalkgrav er væsentlig for forståelsen af udviklingen omkring Kridt/Tertiær-grænsen, men er endnu ringe undersøgt. Bryozobankerne og grænsefladens former giver en god illustration af den rumlige udvikling og bidrager til den samlede forståelse af processerne i Danientidens hav.

Naturforvaltning
Brydning stoppede i 1975, og i dag er bruddet henlagt som rekreativt område med put and take sø. Tilskridning af kanterne er nu omfattende, og det vil være værdifuldt med en oprensning. Kridt/Tertiær-grænsen kan blotlægges ved at forøge den nuværende pumpning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 159

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 1-8

Andre