Kamebakker syd for Næstved

Næstved Kommune

Geologi
Sydvest for Mogenstrup i egnen mellem Myrup, Rettestrup og Lov brydes morænesletten af et antal isolerede sand- og grusbakker, såkaldte kame-bakker, der rager 10-25 meter op over det omgivende, flade terræn, og som dannelsesmæssigt er beslægtede med Mogenstrup Ås.

Øvrige søgeord:

Værdi
Bakkerne udgør et instruktivt og markant element i landskabet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i de gamle råstofgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre