Jersie Strand

Køge, Solrød Kommuner

Geologi
Barrierekyst med barriereøer og laguner foran en tilgroningskyst.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Barrierekysten ved Køge indeholder alle de morfologiske elementer, som kendetegner en barrierekyst. Barrierekysten ved Køge er under stadig udvikling og demonstrerer et procesforløb, som har udspillet sig siden Stenalderhavets maksimum. Området har yderligere stor pædagogisk værdi, idet resultaterne af de mange videnskabelige undersøgelser nemt kan demonstreres i praksis, og området er meget let tilgængeligt.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at kystlandskabet henligger åbent og overskueligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 160

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 29

GeoSite

Andre