Hvideklint

Vordingborg Kommune

Foto: Michael Houmark Nielsen

Geologi
Forstyrrede istidsaflejringer med flager af det ældste blottede skrivekridt i Danmark. Hvideklint er den nordlige del af et 3 km langt klintprofil på Møns sydøstkyst fra Hjelm Nakke i syd til Ørbæklund i nord. Klinten er på de fleste strækninger omkring 10 meter høj, men er stedvist helt op til 20 meter. Lagene er stærkt deformerede og noget tilskredne. Den kvartære lagserie indeholder lag fra Saale Istid, Eem Mellemistid og Weichsel Istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klintprofilerne i Hvideklint har særlig interesse som lokalitet for Danmarks ældste blottede skrivekridt, eventuelt sammen med skrivekridtet i den centrale del af Hanstholmstrukturen (Hanstholm-Hjardemål, Region Nordjylland). Profilerne har endvidere betydning for studiet af glacialtektoniske forhold og for forståelsen af isstrømmene i det sydlige Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystprofilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 176a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

NK 24

GeoSite

Andre

Østsj. Mus.