Hedeland

Roskilde, Greve Kommuner

Foto: Michael Houmark Nielsen

Geologi
Stort område for råstofindvinding. De metertykke grusaflejringer dækker store områder. Størstedelen er afsat af smeltevandsfloder, der kom østfra, under afsmeltningen af det maksimale isdække i slutningen af sidste istid.

På kortet er angivet 3 udlagte graveområder, hvor der i 2008 blev gravet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Under grusgravningen opstår løbende store, nye profiler, hvor aflejringerne kan studeres. Det giver mulighed for at beskrive lagfølgen og den geologiske udvikling af det centrale Sjælland, foruden at studere smeltevandsaflejringernes struktur og sammensætning og dermed miljøet under afsmeltningen af isen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er adgang til at studere de åbne profiler. Det vil være værdifuldt at bevare illustrative profiler samt interessante store sten og eksempler på de sammenkittede gruspartier i forbindelse med efterbehandlingen af området.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 157

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre