Gyldenløves Høj

Lejre, Ringsted, Holbæk Kommuner

Geologi
Dødislandskab med tre store plateaubakker - Gyldenløves Høj, Højbjerg og Stestrup Bjerg - i et småkuperet terræn med talrige afløbsløse og mosefyldte lavninger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området indeholder nogle af de mest imponerende plateaubakker i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det vil være værdifuldt med en udsigtskorridor fra Gyldenløves Høj. Oprensede profiler i de gamle sand- og lergrave i Gyldenløves Høj og Stestrup Bjerg vil være værdifulde.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 155

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nej

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre